LGBTQ

Balian Buschbaum – ผู้ชายข้ามเพศสุดหล่อจากเยอรมนี

February 24, 2012

LINE it!

balian_buschbaum_01

เชื่อเถอะว่าผู้ชายรูปหล่อสุดเซ็กซี่นายนี้เคยเป็นผู้หญิง บาเลียน บุชบอมคือนักกรีฑาวัยสามสิบสองจากเยอรมนีที่เกิดมาเป็นผู้หญิงนาม-อีวอนน์ ก่อนจะผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้ชายในปี 2008 เจอทอมหล่อขนาดนี้ เดวิด เบ็คแฮมต้องหลบไปเลยนะฮะ

yvonne_buschbaum_01

yvonne_buschbaum_02

yvonne_buschbaum_03

yvonne_buschbaum_04

yvonne_buschbaum_05

yvonne_buschbaum_06

yvonne_buschbaum_07

yvonne_buschbaum_08

yvonne_buschbaum_09

yvonne_buschbaum_10

balian_buschbaum_02

balian_buschbaum_03

balian_buschbaum_04

balian_buschbaum_05

balian_buschbaum_06

balian_buschbaum_07

balian_buschbaum_08

balian_buschbaum_09

balian_buschbaum_10

balian_buschbaum_11

balian_buschbaum_12

balian_buschbaum_13

balian_buschbaum_14

balian_buschbaum_15

balian_buschbaum_16

balian_buschbaum_17

balian_buschbaum_18

balian_buschbaum_19

balian_buschbaum_20

balian_buschbaum_21

balian_buschbaum_22

balian_buschbaum_23

balian_buschbaum_24

balian_buschbaum_25

balian_buschbaum_26

balian_buschbaum_27

balian_buschbaum_28

balian_buschbaum_29

balian_buschbaum_30

balian_buschbaum_31

website Balian Buschbaum

*

[จาก Balian Buschbaum]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt