ART & DESIGN

STREET ART: Cambodian Trees ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่กัมพูชา

December 4, 2012

LINE it!

cambodian_trees_by_clement_briend_01

ศิลปินฝรั่งเศสผู้ดื่มด่ำกับอารยธรรมของกัมพูชาทำให้ต้นไม้บนท้องถนนของกรุงพนมเปญปรากฎภาพใบหน้าเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์จนผู้พบเห็นแทบตกตะลึง กว่าจะค้นพบว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการใช้เครื่องฉายภาพนั่นเอง

cambodian_trees_by_clement_briend_02

cambodian_trees_by_clement_briend_03

cambodian_trees_by_clement_briend_04

cambodian_trees_by_clement_briend_05

cambodian_trees_by_clement_briend_06

cambodian_trees_by_clement_briend_07

cambodian_trees_by_clement_briend_08

cambodian_trees_by_clement_briend_09

cambodian_trees_by_clement_briend_10

cambodian_trees_by_clement_briend_11

cambodian_trees_by_clement_briend_12

Cambodian Trees by Clement Briend

Website Clement Briend

*

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt