ART & DESIGN& FURNITURE | 04-12-2012 23:59:14

FURNITURE: Bookworm เก้าอี้ในฝันของนักอ่าน

LINE it!

bookworm_by_atelier010_01

ผลงานการออกแบบจากเนเธอร์แลนด์ ที่นำชั้นวางหนังสือมาผนวกกับเก้าอี้ แถมด้วยโคมไฟอีกหนึ่ง กลายเป็นเก้าอี้ในฝันของหนอนหนังสือ ถ้ามีเจ้านี่ตั้งอยู่ที่บ้าน สาบานได้ว่าจะไม่ลุกไปไหนเลย

bookworm_by_atelier010_02

bookworm_by_atelier010_03

bookworm_by_atelier010_04

Boekenwurm

Designed by Atelier 010

*

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


Related Posts

Tags: , , , , ,
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt