DESIGN | 01-01-2013 20:24:15

E-Board Ironing Board – โต๊ะรีดผ้าแห่งอนาคต

LINE it!

e-board_ironing_board_mohsen_jafari_malek_01

โต๊ะรีดผ้าที่ปรับให้แยกออกจากกันได้ เพื่อให้รีดกางเกงและแขนเสื้ออย่างสะดวกง่ายดาย ผลงานการออกแบบจากหนุ่มอิหร่านที่ได้เข้ารอบในงานประกวดอิฟคอนเส็พท์ดีไซน์อวอร์ด 2012 และเป็นอีกหนึ่งงานออกแบบประเภท ‘ทำไมถึงไม่มีใครคิดมาก่อนหน้านี้ล่ะ?’

e-board_ironing_board_mohsen_jafari_malek_02e-board_ironing_board_mohsen_jafari_malek_03e-board_ironing_board_mohsen_jafari_malek_04e-board_ironing_board_mohsen_jafari_malek_05

E-Board Ironing Board

Designed by Mohsen Jafari Malek, Iran

Website iF Online Exhibition

*

[via Yanko Design]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


Related Posts

Tags: ,
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt