NEW ARRIVALS

Louis Vuitton Monogram Metis

January 3, 2013

LINE it!

louis_vuitton_monogram_metis_01

หลุยส์วิตตองเปิดตัวกระเป๋าโมโนแกรมรุ่นใหม่ ที่ใช้ถือก็ได้ สะพายตรงสะพายเฉียงก็ได้ วางขายแล้วในเดือนมกราคมนี้ ราคาต่างประเทศเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาท

louis_vuitton_monogram_metis_02louis_vuitton_monogram_metis_03

Louis Vuitton Monogram Metis

Website Louis Vuitton

*

[via Luxury Insider]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt