FURNITURE

Lazy Basketball Chair – เก้าอี้แป้นบาส

June 25, 2014

LINE it!

lazy_basketball_chair_01

เฟอร์นิเจอร์กับอุปกรณ์กีฬามาผนวกกันได้อย่างไม่คาดคิด เป็นการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้เก้าอี้ธรรมดากลายเป็นสิ่งสนุกสนานขึ้นมาทันใด นอกจากเก้าอี้แป้นบาสแล้ว ยังมีเก้าอี้ฟุตบอลในคอลเล็คชั่นเดียวกัน

lazy_basketball_chair_02

 lazy_basketball_chair_03 lazy_basketball_chair_04 lazy_basketball_chair_05lazy_basketball_chair_06lazy_basketball_chair_07

lazy_basketball_chair_08

lazy_football_chair

Lazy Basketball Chair by Campeggi

Designed by Emanuele Magini (Italy)

Price £676 (฿37,256)

Available at Panik

*

[via Ippinka, Designboom]

RELATED POSTS


Shop contemporary and independent label men's and women's fashion at Need Supply Co. Click Here!

Related Posts

Tags: ,
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt