COOL STUFF

DestapaBanana – สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ทำกล้วยสอดใส้ด้วยตัวเอง

August 9, 2014

LINE it!

 destapabanana_01

สิ่งประดิษฐ์ใหม่พลิกโฉมหน้าการกินกล้วยให้เอร็ดอร่อยยิ่งขึ้น อุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่เหมือนสว่านคว้านส่วนกลางของกล้วยออก แล้วทำหน้าที่เหมือนเข็มฉีดยาบรรจุใส้ที่เป็นของเหลวลงไป เช่น ช็อคโกแล็ต ครีมวานิลลา คาราเมล น้ำเชื่อมต่างๆ ตามแต่ใจสร้างสรรค์ ใครสนใจสามารถติดต่อเป็นผู้จัดจำหน่ายในเมืองไทย แล้วเปิดร้านขายกล้วยสอดใส้เป็นเจ้าแรกในเมืองไทย

destapabanana_02

 destapabanana_05destapabanana_07

 destapabanana_06


destapabanana_03

destapabanana_04


Created by Sebastian Berger (Argentina)

Website DestapaBanana

*

[via NOTCOT, Gizmodo]

RELATED POSTS


©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt