ART& ART & DESIGN

ART: Optical Illusion Tattoo – รอยสักลวงตา

November 21, 2014

LINE it!

optical_illusion_tattoo


ช่างสักจากไอร์แลนด์สร้างผลงานสุดเจ๋งด้วยการนำเทคนิคภาพศิลปะลวงตามาผสมผสานกับรอยสัก เป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการรอยสักและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ชอบรอยสักซ้ำซากจำเจ


paul_o_rourke

allstar_ink_tattoo


Created by Paul O’Rourke

Website: Allstar Ink Tatoo (Limerick, Ireland)

*

[Source: Sixpenceee via io9]

RELATED POSTS


 

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt