ART & DESIGN& PHOTOGRAPHY

PHOTOGRAPHY: Interior/Exterior, Camera Obscura Dreams by Marja Pirilä – ภาพงาม…ทาบเงา

December 15, 2014

LINE it!

camera_obscura_marja_pirila_01


ช่างภาพหญิงจากฟินแลนด์สร้างสรรค์ภาพงดงามแปลกตาเหมือนอยู่ในความฝัน โดยใช้หลักการทำงานของกล้องทาบเงาหรือกล้องออบสคิวรา ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของของกล้องถ่ายรูป ห้องจะถูกแปลงเป็นห้องมืด โดยใช้ผ้าพลาสติคสีดำปิดหน้าต่าง เจาะรูแล้วติดเลนส์นูนไว้ เมื่อแสงเดินทางผ่านรูไปตกที่ผนังด้านตรงข้ามก็จะปรากฎเป็นภาพทิวทัศน์ด้านนอกกลับหัว แล้วจึงใช้กล้องถ่ายรูปปกติบันทึกภาพ


camera_obscura_marja_pirila_02

camera_obscura_marja_pirila_03

camera_obscura_marja_pirila_04

camera_obscura_marja_pirila_05

camera_obscura_marja_pirila_06

camera_obscura_marja_pirila_07

camera_obscura_marja_pirila_08

camera_obscura_marja_pirila_09

camera_obscura_marja_pirila_10

camera_obscura_marja_pirila_11

camera_obscura_marja_pirila_12

camera_obscura_marja_pirila_13

camera_obscura_marja_pirila_14

camera_obscura_marja_pirila_15

camera_obscura_marja_pirila_21

camera_obscura_marja_pirila_22

camera_obscura_marja_pirila_23

camera_obscura_marja_pirila_17

camera_obscura_marja_pirila_16

camera_obscura_marja_pirila_18

camera_obscura_marja_pirila_19

camera_obscura_marja_pirila_20

camera_obscura_marja_pirila_24


Photographer: Marja Pirilä

*

[source: LensCulture]

RELATED POSTS


 

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt