COOL STUFF

COOL STUFF: Picattoo – แปลงภาพอินสตาแกรมให้เป็นรอยสัก

January 28, 2015

LINE it!

picattoo_02 z1

บริษัทในฮอลแลนด์เสนอบริการใหม่ เพียงเลือกภาพโปรดของคุณในอินสตาแกรม 12 ภาพ เขาจะเปลี่ยนให้มันเป็นรอยสักเล็กๆ น่ารัก ที่จะติดตรึงอยู่บนผิวกาย 1 อาทิตย์ ด้วยราคา 14.99 เหรียญ (489 บาท) ค่าส่งฟรีทั่วโลก

z11

picattoo_01

picattoo_02_1

picattoo_03

picattoo_05

picattoo_04

picattoo_06

picattoo_07

picattoo_08


Website: Picattoo

*

[h/t The Next Web]

RELATED POSTS


 

$10 Off $69 For Women Printed Style Clothes; Expire on 4/7/2019
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt