ILLUSTRATION

ILLUSTRATION: John Holcroft – ศิลปะเสียดสีสังคม

February 25, 2015

LINE it!

john_holcroft_01 z1

ลัทธิบริโภคนิยม การเสพติดเทคโนโลยี วัฒนธรรมคลั่งไคล้คนดัง การหมกมุ่นกับเรื่องน้ำหนักตัว ความอึดอัดคับข้องใจของการเป็นคนวัยทำงาน ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดเป็นภาพสไตล์ยุคปี 1950 ที่สะท้อนและเสียดสีสังคมแฝงด้วยอารมณ์ขัน ผู้ชมจะได้สนุกไปกับการตีความ อาทิ การล้อเลียนเฟซบุ๊คว่าเปรียบเหมือนอาหารหล่อเลี้ยงอัตตาของพวกที่ลุ่มหลงกับตัวเอง และประชดประชันวงการแพทย์ด้วยภาพหมอหุ่นยนต์ที่ต้องหยอดเงินจึงจะปฏิบัติหน้าที่

z11

john_holcroft_02

john_holcroft_03

john_holcroft_04

john_holcroft_05

john_holcroft_06

john_holcroft_07

john_holcroft_08

john_holcroft_09

john_holcroft_10

john_holcroft_44

john_holcroft_11

john_holcroft_12

john_holcroft_13

john_holcroft_14

john_holcroft_15

john_holcroft_17

john_holcroft_18

john_holcroft_21

john_holcroft_43

john_holcroft_22

john_holcroft_23

john_holcroft_24

john_holcroft_25

john_holcroft_26

john_holcroft_27

john_holcroft_36

john_holcroft_28

john_holcroft_29

john_holcroft_30

john_holcroft_31

john_holcroft_32

john_holcroft_33

john_holcroft_35

john_holcroft_37

john_holcroft_38

john_holcroft_41

john_holcroft_39

john_holcroft_40

john_holcroft_42

john_holcroft_34


Website: John Holcroft

Facebook: John Holcroft

Behance: John Holcroft

*

[h/t: Digital Synopsis]

RELATED POSTS


Mr Porter US

Related Posts

Tags: ,
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt