Shop New Deliveries at Need Supply Co.

ADVERTISING

PETA – Last Longer – กินเนื้อสัตว์ เซ็กซ์เสื่อม กินมัง เซ็กซ์สะบึม

January 28, 2016

LINE it!

z1

โฆษณาฮาๆ จากองค์กรพิทักษ์สัตว์ PETA ที่ถูกแบนไม่ให้ฉายในงานซูเปอร์โบลว์ เปรียบเทียบให้เห็นว่าคนกินมังสวิรัติจะมีชีวิตเซ็กซ์ที่ดีกว่าคนกินเนื้อสัตว์ (อ้างอิงจากพีต้า เนื้อสัตว์ก่อให้ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคความดัน ซึ่งส่งผลให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ในขณะที่ผักและผลไม้จะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายได้อย่างดี รวมไปถึงส่วนสำคัญของท่านชาย) นอกจากนั้น โฆษณานี้ยังบอกเราอีกด้วยว่า คนกินเนื้อสัตว์มักจะโชคซวยกว่่าคนกินมัง

z11

peta_last_longer_f

peta_last_longer_03

peta_last_longer_01

PETA

Website | Facebook

×

[Source: E! Online]

RELATED POSTS

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt