ILLUSTRATION

Tokyo 100 Views by Shinji Tsuchimochi – โตเกียว 100 มุม 100 ภาพ

March 25, 2016

LINE it!

tokyo_shinji_tsuchimochi_22z1

โครงการน่าทึ่งของศิลปินชาวญี่ปุ่นบ้าพลัง Shinji Tsuchimochi สร้างสรรค์ภาพอิลลัส 100 ภาพเป็นภาพทิวทัศน์ในโตเกียวหลากมุมหลายบรรยากาศ ได้แรงบันดาลใจจากภาพ อุกิโยะ (ภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่น) ของ ฮิโระชิเงะ และ โฮะกุไซ และภาพวาดการ์ตูนฝรั่งเศส (Bande dessinée) ภาพของเขาเต็มไปด้วยรายละเอียดและแต่ละภาพใช้เวลา 12 ชั่วโมง โครงการนี้เริ่มในเดือนก.พ. 2015 ดั้นด้นสร้างผลงานเท่ๆ มาได้ถึงวันนี้เกือบครบ 100 ภาพแล้ว มันน่าจะเป็น Tokyo 1,000 Views มากกว่า เพราะเราจะได้ดูผลงานของเขาต่อไปอีกเรื่อยๆ

z11

tokyo_shinji_tsuchimochi_14 tokyo_shinji_tsuchimochi_40tokyo_shinji_tsuchimochi_23 tokyo_shinji_tsuchimochi_12 tokyo_shinji_tsuchimochi_32 tokyo_shinji_tsuchimochi_33 tokyo_shinji_tsuchimochi_02 tokyo_shinji_tsuchimochi_07 tokyo_shinji_tsuchimochi_03 tokyo_shinji_tsuchimochi_04 tokyo_shinji_tsuchimochi_05 tokyo_shinji_tsuchimochi_06 tokyo_shinji_tsuchimochi_08 tokyo_shinji_tsuchimochi_18 tokyo_shinji_tsuchimochi_10 tokyo_shinji_tsuchimochi_11 tokyo_shinji_tsuchimochi_01 tokyo_shinji_tsuchimochi_15 tokyo_shinji_tsuchimochi_09 tokyo_shinji_tsuchimochi_13 tokyo_shinji_tsuchimochi_16 tokyo_shinji_tsuchimochi_19 tokyo_shinji_tsuchimochi_20 tokyo_shinji_tsuchimochi_17 tokyo_shinji_tsuchimochi_24 tokyo_shinji_tsuchimochi_21 tokyo_shinji_tsuchimochi_28 tokyo_shinji_tsuchimochi_31 tokyo_shinji_tsuchimochi_26 tokyo_shinji_tsuchimochi_30

Shinji Tsuchimochi

Facebook | Instagram | Behance

×

[Source: Ufunk / Images: Shinji Tsuchimochi/Behance]

RELATED POSTS


Shop contemporary and independent label men's and women's fashion at Need Supply Co. Click Here!

Related Posts

Tags:
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt