COOL STUFF

Skull Chair – เก้าอี้หัวกะโหลก

June 11, 2016

LINE it!

z1

เก้าอี้หัวกะโหลกขนาดยักษ์สำหรับคนชื่นชอบความสยอง เวลาจะนั่งก็เปิดปากให้อ้าออก เมื่อไม่ใช้งานก็กลายเป็นของแต่งบ้านแปลกประหลาดไม่เหมือนใคร ผลงานการออกแบบของ Chic Sin Design Co. จากฮ่องกง ราคาประมาณ 16,000 บาท

z11

skull_chair_bean_bag_01 skull_chair_bean_bag_02 skull_chair_bean_bag_08

skull_chair_bean_bag_04

skull_chair_bean_bag_03

[Source: The Awesomer Images: Chic Sin Design Co.]

RELATED POSTS

Related Posts

Tags: ,
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt