Shop New Deliveries at Need Supply Co.

BUSINESS

ตู้ขายหนังสืออัตโนมัติ ครั้งแรกในสิงคโปร์

June 15, 2016

LINE it!

z1

BooksActually ร้านขายหนังสืออินดี้ในสิงคโปร์ ค้นพบช่องทางใหม่ในการจำหน่ายหนังสือ โดยทำเป็นตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ซึ่งเป็นครั้งแรกของสิงคโปร์ มีหนังสือ 20-22 เรื่องให้เลือกสรร ในอนาคตจะสามารถซื้อโดยใช้บัตรเครดิต เจ้าของร้านได้ไอเดียจากสำนักพิมพ์เพนกวินที่ริเริ่มสร้างตู้ขายหนังสืออัตโนมัติในปี 1937 ส่วนประเทศที่มีตู้ขายหนังสืออัตโนมัติได้แก่ ญี่ปุ่น สเปน เยอรมนี สวีเดน และประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ นี่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสำนักพิมพ์ในเมืองไทยในการแก้ปัญหาการวางหนังสือในร้านหนังสือใหญ่ ทำตู้อัตโนมัติขายหนังสือเองซะเลย

z11

book_vending_machine_singapore_01

book_vending_machine_singapore_04

book_vending_machine_singapore_02

book_vending_machine_singapore_05

book_vending_machine_singapore_06

book_vending_machine_singapore_07

book_vending_machine_singapore_08

[Sources: Channel News Asia, Mashable Images: BooksActually/Facebook]

RELATED POSTS

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt