COOL STUFF

Lightcase Pro – สตูดิโอถ่ายภาพขนาดมินิ ภาพสวยเนี้ยบเหมือนมือโปร

December 7, 2016

LINE it!

lightcase_pro_03 (Medium)

lightcase_pro_02 (Medium)

lightcase_pro_09 (Medium)

lightcase_pro_08

lightcase_pro_07 (Medium)

lightcase_pro_04 (Medium)

lightcase_pro_10 (Medium)

lightcase_pro_06 (Medium)

lightcase_pro_11 (Medium)

lightcase_pro_13 (Medium)

lightcase_pro_14 (Medium)

lightcase_pro_12 (Medium)

• อุปกรณ์จำเป็นสำหรับคนขายของออนไลน์ ภาพสินค้าของคุณจะโดดเด่นในฉากหลังสีขาว สวยเนี้ยบเหมือนภาพในเว็บอเมซอน

• ใช้งานง่าย ถ่ายภาพได้สวยแม้ใช้โทรศัพท์ถ่าย

• ถ่ายภาพคนก็สวย เพราะกล่องมหัศจรรย์จะช่วยทำให้แสงเงาสวยซอฟท์

• ขนาด 13.3” x 15.1” x 11.2”

PRICE: $62.10 (฿2,272)

BUY: The Bazaar

Related Posts

Tags:
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt