BEAUTY

Biotherm – Skin Ergetic

September 19, 2011

LINE it!
ไบโอเธิร์ม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากความเชี่ยวชาญด้านชีววิทยา
พร้อมส่วนผสมหลักแพลงตอนสกัดบริสุทธิ์จากน้้าแร่ร้อนธรรมชาติ
Pure Thermal Plankton
ขอแนะน้า…
สกิน เออร์เจติก
ขนาด-ราคา: 50ml/ 2,500 Baht
เริ่มวางจาหน่าย 15 สิงหาคม 2554นี้ ที่เคาน์เตอร์ไบโอเธิร์มทุกสาขา
เครื่องสาอางรุ่นใหม่แห่งปี 2011: fresh skincareไบโอเธิร์มสร้างสรรค์ Fresh Skincare เทคโนโลยีปลุกพลังธรรมชาติในนาทีสุดท้ายทาให้สามารถ:
•ใช้ส่วนผสมที่ทรงประสิทธิภาพแต่ใช้ได้ยากเนื่องจากเสื่อมสลายได้ง่าย
•ผสานส่วนผสมทรงประสิทธิภาพในวิธีที่แปลกใหม่
•ใช้ส่วนผสมทรงประสิทธิภาพที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสูตรผสม
ส่วนผสมชนิดใดดีที่สุดสาหรับต้านความอ่อนล้า?
สารสกัดจากบร็อคโคลี่ ซึ่งอุดมด้วย”ซัลโฟราเฟน” เป็นส่วนผสมที่ทรงประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการต้านความอ่อนล้า ไบโอเธิร์มเลือกบร็อคโคลี่ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและได้รับการแนะน้าให้รับประทานเพื่อป้องกันมะเร็งและโรคหัวใจ มาใช้เป็นส่วนผสม เพราะบร็อคโคลี่มีคุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนท์และสามารถเสริมระบบป้องกัน
ไบโอเธิร์มเลือกใช้หน่อบร็อคโคลี่อ่อนซึ่งอุดมด้วยซัลโฟราเฟน เพื่อเสริมการผลิต NrF2 โปรตีนป้องกันตนเองและแอนตี้ออกซิแดนท์*
*ผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ไมโตคอนเดรียซึ่งเปรียบเสมือนโรงผลิตพลังงานของผิวท้างานช้าลง
ไมโตคอนเดรียคืออะไร?ไมโตคอนเดรียเป็นอวัยวะเล็กๆภายในเซลล์ซึ่งจ้าเป็นต่อการท้างานที่สมบูรณ์ของเซลล์ เป็นแหล่งก้าเนิดพลังงาน (ATP หรือadenosine triphosphate) ถึง 90% ของการผลิตพลังงานของเซลล์ เซลล์ๆหนึ่งประกอบด้วยไมโตคอนเดรียนับร้อย ซึ่งเกาะกันเป็นตาข่าย
(ภาพซ้าย)
ภาพอธิบายส่วนประกอบของเซลล์
เยื่อหุ้มเซลล์
แกนกลาง
ไซโตพลาซึม
ตาข่ายไมโตคอนเดรีย
(ภาพขวา)
ภาพขยายส่วนประกอบของไมโตคอนเดรีย
เยื่อหุ้มด้านนอก
เยื่อบุด้านใน
สารระหว่างเซลล์ของเนื้อเยื่อ
ส่วนกั้นแยกระหว่างเยื่อ
การค้นพบ
จากการทดลองกับตัวอย่างผิวที่เพาะเลี้ยงขึ้น สถาบันวิจัยของลอรีอัลแสดงให้เห็นว่าการท้างานที่ไม่สมบูรณ์ของไมโตคอนเดรียท้าให้เนื้อเยื่อผิวเสื่อมสภาพ ส่งผลกระทบที่มองเห็นได้บนผิว เมื่อความเครียดจากออกซิเดชั่นเพิ่มขึ้น ร่องรอยการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อก็แสดงให้เห็นชัดเจนขึ้น
(ภาพซ้าย)
ไมโตคอนเดรียเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์
(ภาพขวา)
ตาข่ายไมโตคอนเดรีย
FRESH SKINCARE: 1 คลิก ทรงประสิทธิภาพ 3 เดือน
เทคโนโลยี Fresh Skincare ทาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากส่วนผสมออกฤทธิ์ ผ่านการปลุกพลังธรรมชาติในนาทีสุดท้าย
แม้ว่าสารสกัดจากบร็อคโคลี่ซึ่งอุดมด้วยซัลโฟราเฟนจะเป็นส่วนผสมต้านความอ่อนล้าของผิวที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งก็ตาม แต่สารสกัดนี้ก็เสื่อมสลายได้ง่ายเมื่อเติมลงในสูตรผสมบ้ารุงผิว เพื่อแก้ปัญหานี้ ห้องปฏิบัติการวิจัยของไบโอเธิร์มตัดสินใจแยกส่วนผสมนี้ไว้ในแคปซูล เพื่อให้สามารถเรียกประสิทธิภาพส่วนผสมนี้ในนาทีสุดท้ายก่อนใช้ครั้งแรก
เพียงคลิกเดียว แคปซูลจะปล่อยส่วนผสมทรงประสิทธิภาพนี้ออกมาในรูปของผงเข้มข้นพิเศษ เทคโนโลยีนี้ท้าให้สามารถเติมส่วนผสมดังกล่าวลงในสูตรผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิว โดยส่วนผสมยังคงความเสถียรในระดับที่เหมาะสมนานถึงสามเดือน
Skin.Ergetic Serum พลังจากธรรมชาติเพื่อต้านความอ่อนล้าของผิว การผนึกก้าลังครั้งพิเศษในผลิตภัณฑ์ต้านความอ่อนล้าของผิว
= บร็อคโคลี่+ โปรตีนถั่วเหลือง + เซลล์สกัดจากแอ็ปเปิล
สูตร Fresh Skincare ซึ่งได้รับการปลุกพลังธรรมชาติในนาทีสุดท้าย ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพสารในห้องปฏิบัติการแล้ว
• สารสกัดจากบร็อคโคลี่ กระตุ้นกลไกป้องกันตนเองของเซลล์ให้อยู่ในสถานะเตรียมพร้อม เพื่อตอบสนองต่อปัจจัยคุกคามได้ดีขึ้น
• เซลล์สกัดจากแอ็ปเปิล เสริมกระบวนการท้างานของเซลล์*
• สารสกัดจากถั่วเหลือง เปรียบเสมือนเครื่องชูก้าลังของเซลล์* ช่วยเสริมการเผาผลาญพลังงานภายในเซลล์ โดยเสริมบ้ารุงการท้างานของไมโตคอนเดรียจากการสังเคราะห์ATP*
*ผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ
เพื่อความเปล่งปลั่ง: เอเอชเอจากอ้อยและมะนาว
กรดผลไม้ช่วยให้ผิวชั้นนอกสุดผลัดลอกออกง่ายขึ้น เพื่อผิวที่เรียบเนียนและกระจ่างใสขึ้น กระบวนการนี้ยังช่วยให้การผลัดเซลล์ใหม่ง่ายขึ้นอีกด้วย
การจัดอันดับความพึงพอใจของผู้หญิง
(ผลการประเมินตนเองของผู้หญิง 51 คน หลังใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง4 สัปดาห์)
• 73% ใบหน้าดูอิดโรยน้อยลงและผ่อนคลายขึ้น
• 76% สีผิวสม่้าเสมอขึ้น
• 82% ผิวดูเปล่งปลั่งและกระจ่างใสขึ้น
• 73 % ผิวดูแจ่มใสเสมือนได้พักผ่อนเต็มอิ่ม
สิ่งดีที่สุดจากธรรมชาติสนับสนุนชีววิทยาของผิว
99% ของส่วนผสมในซีรั่มนี้มาจากธรรมชาติ
ใช้น้้าหอมจากธรรมชาติ 100%
ไม่ใช้พาราเบนเป็นวัตถุกันเสีย
ไม่มีส่วนผสมของมิเนอรัลออยล์
ปราศจากสารแต่งสี
ทดสอบกับผิวแพ้ง่ายแล้ว

biotherm_skin_ergetic_01

ไบโอเธิร์ม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากความเชี่ยวชาญด้านชีววิทยา พร้อมส่วนผสมหลักแพลงตอนสกัดบริสุทธิ์จากน้้าแร่ร้อนธรรมชาติ Pure Thermal Plankton ขอแนะน้า สกิน เออร์เจติก

biotherm_skin_ergetic_02

เครื่องสาอางรุ่นใหม่แห่งปี 2011: fresh skincare ไบโอเธิร์มสร้างสรรค์ Fresh Skincare เทคโนโลยีปลุกพลังธรรมชาติในนาทีสุดท้าย ทำให้สามารถ:

•ใช้ส่วนผสมที่ทรงประสิทธิภาพแต่ใช้ได้ยากเนื่องจากเสื่อมสลายได้ง่าย

•ผสานส่วนผสมทรงประสิทธิภาพในวิธีที่แปลกใหม่

•ใช้ส่วนผสมทรงประสิทธิภาพที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสูตรผสม

ส่วนผสมชนิดใดดีที่สุดสาหรับต้านความอ่อนล้า?

สารสกัดจากบร็อคโคลี่ ซึ่งอุดมด้วย”ซัลโฟราเฟน” เป็นส่วนผสมที่ทรงประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการต้านความอ่อนล้า ไบโอเธิร์มเลือกบร็อคโคลี่ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและได้รับการแนะน้าให้รับประทานเพื่อป้องกันมะเร็งและโรคหัวใจ มาใช้เป็นส่วนผสม เพราะบร็อคโคลี่มีคุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนท์และสามารถเสริมระบบป้องกัน

ไบโอเธิร์มเลือกใช้หน่อบร็อคโคลี่อ่อนซึ่งอุดมด้วยซัลโฟราเฟน เพื่อเสริมการผลิต NrF2 โปรตีนป้องกันตนเองและแอนตี้ออกซิแดนท์*

*ผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ไมโตคอนเดรียซึ่งเปรียบเสมือนโรงผลิตพลังงานของผิวท้างานช้าลง

ไมโตคอนเดรียคืออะไร? ไมโตคอนเดรียเป็นอวัยวะเล็กๆ ภายในเซลล์ซึ่งจ้าเป็นต่อการท้างานที่สมบูรณ์ของเซลล์ เป็นแหล่งก้าเนิดพลังงาน (ATP หรือadenosine triphosphate) ถึง 90% ของการผลิตพลังงานของเซลล์ เซลล์ๆ หนึ่งประกอบด้วยไมโตคอนเดรียนับร้อย ซึ่งเกาะกันเป็นตาข่าย

การค้นพบ

จากการทดลองกับตัวอย่างผิวที่เพาะเลี้ยงขึ้น สถาบันวิจัยของลอรีอัลแสดงให้เห็นว่าการท้างานที่ไม่สมบูรณ์ของไมโตคอนเดรียท้าให้เนื้อเยื่อผิวเสื่อมสภาพ ส่งผลกระทบที่มองเห็นได้บนผิว เมื่อความเครียดจากออกซิเดชั่นเพิ่มขึ้น ร่องรอยการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อก็แสดงให้เห็นชัดเจนขึ้น

FRESH SKINCARE: 1 คลิก ทรงประสิทธิภาพ 3 เดือน

เทคโนโลยี Fresh Skincare ทาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากส่วนผสมออกฤทธิ์ ผ่านการปลุกพลังธรรมชาติในนาทีสุดท้าย

แม้ว่าสารสกัดจากบร็อคโคลี่ซึ่งอุดมด้วยซัลโฟราเฟนจะเป็นส่วนผสมต้านความอ่อนล้าของผิวที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งก็ตาม แต่สารสกัดนี้ก็เสื่อมสลายได้ง่ายเมื่อเติมลงในสูตรผสมบ้ารุงผิว เพื่อแก้ปัญหานี้ ห้องปฏิบัติการวิจัยของไบโอเธิร์มตัดสินใจแยกส่วนผสมนี้ไว้ในแคปซูล เพื่อให้สามารถเรียกประสิทธิภาพส่วนผสมนี้ในนาทีสุดท้ายก่อนใช้ครั้งแรก

เพียงคลิกเดียว แคปซูลจะปล่อยส่วนผสมทรงประสิทธิภาพนี้ออกมาในรูปของผงเข้มข้นพิเศษ เทคโนโลยีนี้ท้าให้สามารถเติมส่วนผสมดังกล่าวลงในสูตรผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิว โดยส่วนผสมยังคงความเสถียรในระดับที่เหมาะสมนานถึงสามเดือน

Skin.Ergetic Serum พลังจากธรรมชาติเพื่อต้านความอ่อนล้าของผิว การผนึกก้าลังครั้งพิเศษในผลิตภัณฑ์ต้านความอ่อนล้าของผิว

= บร็อคโคลี่+ โปรตีนถั่วเหลือง + เซลล์สกัดจากแอ็ปเปิล

สูตร Fresh Skincare ซึ่งได้รับการปลุกพลังธรรมชาติในนาทีสุดท้าย ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพสารในห้องปฏิบัติการแล้ว

• สารสกัดจากบร็อคโคลี่ กระตุ้นกลไกป้องกันตนเองของเซลล์ให้อยู่ในสถานะเตรียมพร้อม เพื่อตอบสนองต่อปัจจัยคุกคามได้ดีขึ้น

• เซลล์สกัดจากแอ็ปเปิล เสริมกระบวนการท้างานของเซลล์*

• สารสกัดจากถั่วเหลือง เปรียบเสมือนเครื่องชูก้าลังของเซลล์* ช่วยเสริมการเผาผลาญพลังงานภายในเซลล์ โดยเสริมบ้ารุงการท้างานของไมโตคอนเดรียจากการสังเคราะห์ATP*

*ผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ

เพื่อความเปล่งปลั่ง: เอเอชเอจากอ้อยและมะนาว

กรดผลไม้ช่วยให้ผิวชั้นนอกสุดผลัดลอกออกง่ายขึ้น เพื่อผิวที่เรียบเนียนและกระจ่างใสขึ้น กระบวนการนี้ยังช่วยให้การผลัดเซลล์ใหม่ง่ายขึ้นอีกด้วย

การจัดอันดับความพึงพอใจของผู้หญิง

(ผลการประเมินตนเองของผู้หญิง 51 คน หลังใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์)

• 73% ใบหน้าดูอิดโรยน้อยลงและผ่อนคลายขึ้น

• 76% สีผิวสม่้าเสมอขึ้น

• 82% ผิวดูเปล่งปลั่งและกระจ่างใสขึ้น

• 73 % ผิวดูแจ่มใสเสมือนได้พักผ่อนเต็มอิ่ม

สิ่งดีที่สุดจากธรรมชาติสนับสนุนชีววิทยาของผิว

99% ของส่วนผสมในซีรั่มนี้มาจากธรรมชาติ

ใช้น้้าหอมจากธรรมชาติ 100%

ไม่ใช้พาราเบนเป็นวัตถุกันเสีย

ไม่มีส่วนผสมของมิเนอรัลออยล์

ปราศจากสารแต่งสี

ทดสอบกับผิวแพ้ง่ายแล้ว

ขนาด-ราคา: 50ml/ 2,500 บาท

*

[เรื่องและรูปจาก Biotherm]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

$10 Off $69 For Women Printed Style Clothes; Expire on 4/7/2019
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt