RUNWAY

Louis Vuitton Autumn/Winter 2012

March 8, 2012

LINE it!

louis_vuitton_autumn_winter_2012_01

มาร์ค เจค็อบส์ทำให้ผู้ชมปากค้างกับผลงานอลังการที่เหมือนกับเตี๊ยมกันมากับพราด้า ไม่ว่าจะเป็นกางเกงเข้ารูปสั้นเต่อ เสื้อโค้ทตัวโคร่งซ้อนทับบนกระโปรงยาวที่ทับอยู่บนกางเกงอีกที ลายพิมพ์ฉวัดเฉวียน รองเท้าหัวโตส้นตัน และเพชรพลอยเม็ดใหญ่ยักษ์ที่ปักแพรวพราวอยู่บนเนื้อผ้า อ้อ-และไม่ลืมหมวกขนาดมหึมานั่นด้วย

louis_vuitton_autumn_winter_2012_02

louis_vuitton_autumn_winter_2012_03

louis_vuitton_autumn_winter_2012_04

louis_vuitton_autumn_winter_2012_05

louis_vuitton_autumn_winter_2012_06

louis_vuitton_autumn_winter_2012_07

louis_vuitton_autumn_winter_2012_08

louis_vuitton_autumn_winter_2012_09

louis_vuitton_autumn_winter_2012_10

louis_vuitton_autumn_winter_2012_11

louis_vuitton_autumn_winter_2012_12

louis_vuitton_autumn_winter_2012_13

louis_vuitton_autumn_winter_2012_14

louis_vuitton_autumn_winter_2012_15

louis_vuitton_autumn_winter_2012_16

louis_vuitton_autumn_winter_2012_17

louis_vuitton_autumn_winter_2012_18

louis_vuitton_autumn_winter_2012_19

louis_vuitton_autumn_winter_2012_20

louis_vuitton_autumn_winter_2012_21

louis_vuitton_autumn_winter_2012_22

louis_vuitton_autumn_winter_2012_23

louis_vuitton_autumn_winter_2012_24

louis_vuitton_autumn_winter_2012_25

louis_vuitton_autumn_winter_2012_26

louis_vuitton_autumn_winter_2012_27

louis_vuitton_autumn_winter_2012_28

louis_vuitton_autumn_winter_2012_29

louis_vuitton_autumn_winter_2012_30

louis_vuitton_autumn_winter_2012_31

louis_vuitton_autumn_winter_2012_33

louis_vuitton_autumn_winter_2012_34

louis_vuitton_autumn_winter_2012_35

louis_vuitton_autumn_winter_2012_36

louis_vuitton_autumn_winter_2012_37

louis_vuitton_autumn_winter_2012_38

louis_vuitton_autumn_winter_2012_39

louis_vuitton_autumn_winter_2012_32

louis_vuitton_autumn_winter_2012_40

*

[จาก FabSugar, FTape]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt