Health

สูบชิชาอันตรายเท่ากับสูบบุหรี่ 100 มวน

March 25, 2012

LINE it!

smoking_shisha

การสูบชิชาที่กำลังเป็นของเก๋ระบาดไปทั่วโลกกลายเป็นมหันตภัยเงียบที่รัฐบาลทั่วโลกต้องออกประกาศเตือนให้ประชาชนหยุดสูบกันตั้งแต่บัดนี้

-การสูบชิชามีอันตรายกว่าสูบบุหรี่ 200 เท่า เพราะในการสูบแต่ละครั้งจะได้รับปริมาณควันพิษมากกว่าการสูบบุหรี่

-สูบชิชา 1 ชั่วโมง เท่ากับสูบบุหรี่ 100 มวน

-การสูบบุหรี่ธรรมดามักจะมีการสูบ 8-12 ครั้งต่อมวน ได้รับปริมาณควัน 0.5-0.6 ลิตร แต่การสูบชิชา 1 ชั่วโมง อาจมีจำนวนการสูบมากถึง 200 คร้ัง ได้รับปริมาณควัน 0.15-1 ลิตรในการสูบแต่ละครั้ง

-แม้การสูบชิชาจะมีกลิ่นหอมหวาน แต่มันก็มีโทษเท่ากับบุหรี่ทุกประการ กลิ่นหอมหวานไม่ได้ทำให้มีพิษน้อยลงกว่าบุหรี่แต่ประการใด

-การสูบบุหรี่และชิชาทำลายดีเอ็นเอจนถึงระดับเซลล์ เซลล์ที่ถูกทำลายแม้เพียงตัวเดียวจะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเนื้อร้ายที่ทำให้เป็นมะเร็งปอด

-การสูบชิชายังเป็นการเสี่ยงต่อการติดโรคจากการใช้หลอดสูบร่วมกัน เช่น วัณโรค และไวรัสตับอักเสบ ปากใครต่อปากใคร ไปกิน ดื่ม ดูด เลีย อะไรต่อมิอะไรมาก็มิสามารถรู้ได้

-แม้แต่ประเทศแถบตะวันออกกลางที่เป็นต้นกำเนิดของการสูบชิชา ปัจจุบันนี้ก็ได้มีการออกข่าวเตือนประชาชนของผลร้ายจากการสูบชิชาแล้ว

*

[จาก Daily Mail ภาพ Hookah Lounge]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt