COOL STUFF

PillowMob – ทำหมอนอิงจากภาพถ่าย

May 13, 2012

LINE it!

pillowmob_01

กลุ่มหนุ่มสาวจากซีแอ็ทเทิลให้กำเนิดธุรกิจน่ารัก (ที่ไม่แสวงผลกำไรเกินควร) ในชื่อพิลโลวม็อบ ที่ทำภาพถ่ายใบหน้าสุดที่รักของคุณให้กลายเป็นหมอนอิง จะดีแค่ไหนถ้าคุณจะมีหมอนรูปแฟนให้นอนกอดทั้งคืน

pillowmob_02pillowmob_03pillowmob_04pillowmob_05pillowmob_06pillowmob_07pillowmob_08pillowmob_09pillowmob_10pillowmob_11pillowmob_12pillowmob_13pillowmob_14pillowmob_15pillowmob_16pillowmob_17pillowmob_18pillowmob_19pillowmob_20

ราคา ใบละ 30 ดอลลาร์ (ประมาณ 940 บาท) รวมค่าส่งมาที่ประเทศไทย

รายละเอียดและสั่งซื้อ PillowMob

*

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt