Culture

เมืองยุโรปเวอร์ชั่นก๊อปปี้ที่ประเทศจีน

June 18, 2012

LINE it!

hallstatt_china_01

อีกหนึ่งผลงานโลกตะลึงประทับตราเมดอินไชน่า เมื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์แอบส่งคนไปที่เมืองฮาลสตัทท์ ในออสเตรีย-เมืองมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก แล้วก๊อปปี้เมืองทั้งเมืองมาตั้งที่เมืองจีน ให้เศรษฐีมาจับจองเป็นเจ้าของบ้านสไตล์ยุโรปเหล่านั้นได้ ด้วยเงินลงทุนสามหมื่นล้านบาท ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องใช้ เมืองจีนก็ได้เมืองยุโรปทั้งเมืองในเวอร์ชั่นก๊อปปี้เกรดเอมาเป็นของตัวเอง

เมืองฮาลสตัทท์ ในประเทศออสเตรีย

hallstatt_austria_01

hallstatt_austria_002

hallstatt_austria_003

hallstatt_austria_04

hallstatt_austria_05

hallstatt_austria_06

hallstatt_austria_07

hallstatt_austria_08

hallstatt_austria_09

เมืองฮาลสตัทท์ เวอร์ชั่นเซินเจิ้น ก๊อปปี้เกรดเอ เมด อิน ไชน่า

hallstatt_china_01

hallstatt_china_03

hallstatt_china_04

HUIZHOU

hallstatt_china_06

hallstatt_china_07

hallstatt_china_08

hallstatt_china_09

hallstatt_china_10

hallstatt_china_11

hallstatt_china_12

hallstatt_china_13

hallstatt_china_14

hallstatt_china_15

hallstatt_china_16

hallstatt_china_17

hallstatt_china_18

hallstatt_china_19

hallstatt_china_20

hallstatt_china_21

hallstatt_china_22

hallstatt_china_23

hallstatt_china_24

hallstatt_china_25

hallstatt_china_26

*

[จาก Business Insider, Reuters]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt