ART & DESIGN

Sprite Shower – อาบน้ำกับสไปรท์ [advertising]

July 9, 2012

LINE it!

sprite_shower

ผลงานจากโอกิลวี่ บราซิล ที่คว้ารางวัลซิลเวอร์ไลออนส์สาขาสื่อโฆษณากลางแจ้งจากงานคานส์ไลออนส์ 2012 ที่เพิ่งผ่านไป ไอเดียโฆษณาแบรนด์ง่ายๆ แต่เก๋ ด้วยการสร้างที่อาบน้ำในรูปของตู้กดน้ำติดยี่ห้อสไปรท์ ในกรณีที่มีคนสงสัย–น้ำที่ไหลออกมาไม่ใช่สไปรท์หรอกนะคะ

*

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt