MOVIES

สูตรสำเร็จใบปิดหนัง (2)

April 15, 2013

LINE it!

cliche_movie_poster_yellow_indies_new

หลังจากกราฟิคดีไซเนอร์จากฝรั่งเศสช่างสังเกตได้รวบรวมใบปิดหนังตามสูตรสำเร็จ (คลิคที่นี่ – 13 สูตรสำเร็จใบปิดหนัง (1)) เขากลับมาอีกครั้งกับภาคสอง

หญิงสาวยืนบิด เหลียวคอมองกล้องสุดเซ็กซี่

cliche_movie_poster_women_looking_backward

*

นึกอะไรไม่ออก จับตัวเอกนั่งแหมะบนเก้าอี้สวนสาธารณะ

cliche_movie_poster_benches

*

ตัวเอกใส่แว่นดำสุดเท่ ภาพสะท้อนในเลนส์แว่นตาบอกเรื่องราวเป็นนัย

cliche_movie_poster_reflective_glasses

*

หนังอินดี้ ใช้สีเหลือง ถูกใจฮิพสเทอร์

cliche_movie_poster_yellow_indies_new

Cliche Movie Posters by Christophe Courtois

*

[via 22 Words]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt