ART & DESIGN

ARCHITECTURE: ชมทิวทัศน์ตระการตาในบ้านกระจกใส

April 16, 2013

LINE it!

heinz_julen_penthouse_switzerland_01

ห้องพักพิเศษของโรงแรมออมเนีย ในสวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขา จึงใช้ประโยชน์ของทิวทัศน์อย่างเต็มที่ด้วยการทำฝาผนังและหลังคาบางส่วนเป็นกระจกใส แขกที่มาพักจะได้ชื่นชมทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่ตระการตาอย่างทั่วถึง

heinz_julen_penthouse_switzerland_02

heinz_julen_penthouse_switzerland_03

heinz_julen_penthouse_switzerland_04

heinz_julen_penthouse_switzerland_05

heinz_julen_penthouse_switzerland_06

heinz_julen_penthouse_switzerland_07

heinz_julen_penthouse_switzerland_08

heinz_julen_penthouse_switzerland_09

heinz_julen_penthouse_switzerland_10

heinz_julen_penthouse_switzerland_11

heinz_julen_penthouse_switzerland_12

heinz_julen_penthouse_switzerland_13

heinz_julen_penthouse_switzerland_14

heinz_julen_penthouse_switzerland_15

heinz_julen_penthouse_switzerland_16

heinz_julen_penthouse_switzerland_17

Heinz Julen Penthouse, Omnia Hotel, Zermatt Village, Switzerland

Designed by Heinz Julen

*

[via DesignRulz]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt