Hotels

Fasano Boa Vista – รีสอร์ทพาโนราม่าที่บราซิล

July 21, 2013

LINE it!

fasano_boa_vista_hotel_brazil_01

รีสอร์ทพาซาโน่ บัววิสต้าอยู่ห่างจากเมืองเซาเพาลูหนึ่งร้อยกิโล ตั้งอยู่บนทุ่งกว้างมากกว่าสองร้อยไร่ ประกอบไปด้วยป่าละเมาะ ทะเลสาบสิบห้าแห่ง และสนามกอล์ฟ สถานที่ซึ่งธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจมาพบกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่น่าทึ่งผลงานของสถาปนิกชื่อดังของบราซิล จุดเด่นคือระเบียงชมวิวแบบพาโนราม่า และมีบริการที่จอดเฮลิค็อปเตอร์ สำหรับคนที่อยากจะนั่งเฮลิค็อปเตอร์ไปเองจากกรุงเทพฯ

fasano_boa_vista_hotel_brazil_02

fasano_boa_vista_hotel_brazil_03

fasano_boa_vista_hotel_brazil_04

fasano_boa_vista_hotel_brazil_05

fasano_boa_vista_hotel_brazil_06

fasano_boa_vista_hotel_brazil_07

fasano_boa_vista_hotel_brazil_07_1

fasano_boa_vista_hotel_brazil_08

fasano_boa_vista_hotel_brazil_09

fasano_boa_vista_hotel_brazil_10

fasano_boa_vista_hotel_brazil_11

fasano_boa_vista_hotel_brazil_12

fasano_boa_vista_hotel_brazil_13

fasano_boa_vista_hotel_brazil_14

fasano_boa_vista_hotel_brazil_14_1

fasano_boa_vista_hotel_brazil_15

fasano_boa_vista_hotel_brazil_16

fasano_boa_vista_hotel_brazil_17

fasano_boa_vista_hotel_brazil_18

fasano_boa_vista_hotel_brazil_19

fasano_boa_vista_hotel_brazil_20

fasano_boa_vista_hotel_brazil_21

fasano_boa_vista_hotel_brazil_22

fasano_boa_vista_hotel_brazil_23

fasano_boa_vista_hotel_brazil_24

fasano_boa_vista_hotel_brazil_25

fasano_boa_vista_hotel_brazil_26

fasano_boa_vista_hotel_brazil_27

fasano_boa_vista_hotel_brazil_28

fasano_boa_vista_hotel_brazil_29

fasano_boa_vista_hotel_brazil_39

Hotel Fasano Boa Vista,  Fazenda Boa Vista, São Paulo, Brazil

Designed by Isay Weinfeld

Website Fasano

*

[via Knstrct]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Design Hotels

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt