Hotels

Volcano House, Hawaii – โรงแรมภูเขาไฟ

September 14, 2013

LINE it!

volcano_house_hawaii_01

จะมีที่ใดเหมาะสำหรับชื่นชมความงามของภูเขาไฟในฮาวายได้ดีกว่าที่โรงแรมแห่งนี้ ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งเดียวในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวาย แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่มรดกโลกจากยูเนสโก ที่นี่คุณจะได้ชื่นชมความงามอันน่าสะพรึงของภูเขาไฟคิลาเวียอันโด่งดังที่คุกรุ่นมาตั้งแต่ปี 1983 จนถึงปัจจุบัน

volcano_house_hawaii_02

volcano_house_hawaii_03

volcano_house_hawaii_04

volcano_house_hawaii_05

volcano_house_hawaii_06

volcano_house_hawaii_07

volcano_house_hawaii_08

volcano_house_hawaii_09

volcano_house_hawaii_10

volcano_house_hawaii_11

volcano_house_hawaii_12

volcano_house_hawaii_13

volcano_house_hawaii_14

volcano_house_hawaii_15

volcano_house_hawaii_16

volcano_house_hawaii_17

Volcano House, Hawaii Volcanoes National Park, Hawaii

Website Volcano House

Reservations at Agoda

*

[via Gallivant]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt