ENVIRONMENT

Uritonnoir – Straw Bale Urinal – โถปัสสาวะกองฟาง

February 19, 2014

LINE it!

uritonnoir_straw bale_urinal_01

โถปัสสาวะรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสำหรับงานเทศกาลกลางแจ้งต่างๆ ธาตุไนโตรเจนจากปัสสาวะ–โดยเฉพาะของคนที่ดื่มเบียร์–เมื่อผสมผสานกับธาตุคาร์บอนในกองฟางจะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี สามารถนำไปใช้ในการเกษตรปลูกข้าว เพื่อนำไปผลิตเป็นเบียร์ให้เจ้าของปัสสาวะนำกลับมาดื่มเป็นวัฎจักรสืบต่อไป

uritonnoir_straw bale_urinal_01_1uritonnoir_straw bale_urinal_01_2uritonnoir_straw bale_urinal_01_3uritonnoir_straw bale_urinal_02

uritonnoir_straw bale_urinal_03

uritonnoir_straw bale_urinal_04

uritonnoir_straw bale_urinal_05

uritonnoir_straw bale_urinal_06

uritonnoir_straw bale_urinal_07uritonnoir_straw bale_urinal_08uritonnoir_straw bale_urinal_09uritonnoir_straw bale_urinal_10uritonnoir_straw bale_urinal_11

uritonnoir_straw bale_urinal_13

uritonnoir_straw bale_urinal_15

uritonnoir_straw bale_urinal_12

uritonnoir_straw bale_urinal_14

L’Uritonnoir

Designed by Faltazi

Website L’Uritonnoir

*

[via Gizmag]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt