ADVERTISING

Think Bikes – โครงการเห็นใจ…นักปั่น

March 15, 2014

LINE it!

http://www.youtube.com/watch?v=AlGmiHKCDI4

โฆษณารณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความระมัดระวังแก่นักปั่นจักรยาน เขาเลยแกล้งประชดด้วยการให้นักปั่นมาแก้ผ้าปั่นจักรยานไปรอบๆ กรุงลอนดอน–แก้จริง ถ่ายทำสดจากสถานที่จริงไม่ใช้ซีจี–หากคนขับรถยังชอบชนชอบเฉี่ยวบรรดานักปั่น พวกเขาอาจจะต้องแก้ผ้าปั่นจักรยานแบบนี้จริงๆ ก็ได้

now_you_see_me_think_bikes

think_bikes_poster_01

think_bikes_poster_02

think_bikes_poster_03

Website AA Charitable Trust

*

[via Grist]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt