LIFESTYLE

ECO: PhytoKinetic – Green Roof Bus – สวนน้อยบนหลังคารถ

April 6, 2014

LINE it!

green_roof_bus_01

มาร์ค กราเนน-ศิลปินนักจัดสวนชาวสเปนคิดค้นการปลูกสวนบนหลังคารถ ที่ช่วยดูดซับก๊าซพิษแล้วคายอากาศบริสุทธิ์ และทำให้อุณหภูมิในรถลดลง 3.5 องศาเซลเซียส พืชผักสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมและหญ้าถูกปลูกบนแผ่นโฟมสำหรับปลูกผักไฮโดรโพนิคขนาดหนา 7 ซม. ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าการปลูกด้วยดิน น้ำที่ใช้รดต้นไม้ก็หมุนเวียนจากน้ำที่ระบายออกมาจากเครื่องปรับอากาศในรถนั่นเอง แผงต้นไม้ผนึกแนบแน่นกับหลังคาด้วยเหล็ก สวนน้อยจะติดตรึงอยู่บนหลังคารถไม่ร่วงหล่นแม้เจอคนขับรถเมล์สายแปด ณ ไทยแลนด์ก็ตาม

green_roof_bus_02

green_roof_bus_03

green_roof_bus_04

green_roof_bus_05

green_roof_bus_06

green_roof_bus_06_1

green_roof_bus_07

green_roof_bus_07_01

green_roof_bus_07_1

green_roof_bus_07_2

green_roof_bus_07_3

green_roof_bus_07_4

green_roof_bus_07_5

green_roof_bus_07_6

green_roof_bus_07_7

green_roof_bus_07_8

green_roof_bus_07_9

green_roof_bus_08

green_roof_bus_09

green_roof_bus_10

green_roof_bus_20

PhytoKinetic

Designed by Marc Grañén

Website PhytoKinetic

*

[via Urban Gardens]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt