Hotels

Bambu Indah Hotel, Bali – ห้องพักพื้นกระจกที่บาหลี

June 14, 2014

LINE it!

bambu_indah_hotel_bali_01

ในบรรดาห้องพัก 13 หลังที่โรงแรมแบมบู อินดะห์ในอูบุด บาหลี นอกจากความพิเศษที่บางหลังเป็นบ้านโบราณอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปี ห้องพักที่มีชื่อเรียกว่าอุดังเฮ้าส์ หรือ ‘เรือนกุ้ง’ มอบประสบการณ์สุดพิเศษด้วยห้องนอนที่พื้นเป็นกระจกใส สามารถมองเห็นฝูงกุ้งและปลาในบ่อด้านล่าง ราคาคืนละประมาณ 6,000-7,000 บาท

bambu_indah_hotel_bali_02

bambu_indah_hotel_bali_03

bambu_indah_hotel_bali_04

bambu_indah_hotel_bali_05

bambu_indah_hotel_bali_06

bambu_indah_hotel_bali_07

bambu_indah_hotel_bali_08

bambu_indah_hotel_bali_09

bambu_indah_hotel_bali_10

bambu_indah_hotel_bali_11

bambu_indah_hotel_bali_12

bambu_indah_hotel_bali_13

bambu_indah_hotel_bali_14

bambu_indah_hotel_bali_15

bambu_indah_hotel_bali_16

bambu_indah_hotel_bali_17

bambu_indah_hotel_bali_18

bambu_indah_hotel_bali_19

bambu_indah_hotel_bali_20

bambu_indah_hotel_bali_21

bambu_indah_hotel_bali_22

bambu_indah_hotel_bali_23

bambu_indah_hotel_bali_24

bambu_indah_hotel_bali_25

bambu_indah_hotel_bali_26

bambu_indah_hotel_bali_27

bambu_indah_hotel_bali_28

bambu_indah_hotel_bali_29

bambu_indah_hotel_bali_30

bambu_indah_hotel_bali_31

bambu_indah_hotel_bali_32

bambu_indah_hotel_bali_33

bambu_indah_hotel_bali_34

bambu_indah_hotel_bali_36

bambu_indah_hotel_bali_37

bambu_indah_hotel_bali_38

bambu_indah_hotel_bali_39

Website Bambu Indah Hotel, Ubud, Bali, Indonesia

*

[via Bless This Stuff]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

$10 Off $69 For Women Printed Style Clothes; Expire on 4/7/2019
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt