ADVERTISING

Hornbach: Say it With Your Project – ให้ผลงานแทนความรู้สึก

September 12, 2014

LINE it!

ร้านขายอุปกรณ์ต่อเติมซ่อมแซมบ้านในเยอรมนีที่มักจะทำโฆษณาเจ๋งๆ อยู่เสมอ กลับมาพร้อมกับโฆษณาชิ้นใหม่ บอกเล่าเรื่องราวผ่านทางชีวิตของเด็กสาวสไตล์ก็อธกับใครคนหนึ่งที่ไม่ถนัดในการใช้คำพูด จึงต้องใช้ผลงานจากแรงกายและแรงใจเป็นเครื่องแทนความรู้สึก

hornbach_say_it_with_your_project_video

Advertising Agency: Heimat Berlin, Germany

*

[via Ads of the World]

RELATED POSTS


 

Winky Lux
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt