COOL STUFF

Wasabi Toothpaste – ยาสีฟันวาซาบิ

October 29, 2014

LINE it!

wasabi_toothpaste_01

มีของขบเคี้ยวรสวาซาบิแล้ว เอาวาซาบิมาทำเป็นยาสีฟันซะเลยเป็นไง ถึงแม้จะมีการทำยาสีฟันวาซาบิออกมาแล้ว (Wasabi Toothpaste) แต่นี่คือยาสีฟันสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวัน ที่ไม่ใช่ของเล่นแกล้งคน มีรสชาติและให้ความรู้สึกเหมือนวาซาบิของจริง มีการวิจัยว่าวาซาบิสามารถป้องกันฟันผุได้ด้วย การแปรงฟันด้วยยาสีฟันวาซาบิจะเป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่อันสดใสหายง่วงเป็นปลิดทิ้ง ทำให้คุณไปทำงานอย่างสดชื่น…จมูกโล่ง…

wasabi_toothpaste_02 wasabi_toothpaste_03 wasabi_toothpaste_04 wasabi_toothpaste_05


Price: 円918 (฿275)

Buy: Village/Vanguard

*

[via Kotaku]

RELATED POSTS


 

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt