Hotels

Scandic To Go – โรงแรมพ็อพ-อัพ เลือกสถานที่ตามใจคุณ

December 14, 2014

LINE it!

scandic_to_go_01


นวัตกรรมใหม่ของธุรกิจโรงแรม จากการเลือกสถานที่ก่อนแล้วค่อยมองหาโรงแรม วันนี้เราสามารถเลือกโรงแรมก่อนแล้วค่อยเลือกสถานที่ Scandic To Go คือบริการใหม่ของ Scandic-เครือโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย ที่พร้อมจะยกห้องพักไปตั้งที่สถานที่ใดก็ได้ตามที่คุณเลือก ห้องพักขนาด 18 ตร.ม. ตกแต่งอย่างสวยงาม ประกอบด้วย 2 เตียงนอน เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ท สามารถไปตั้งตระหง่านใจกลางเมืองสต็อคโฮล์ม ในสนามฟุตบอลในนอร์เวย์ หรือริมทะเลสาบในฟินแลนด์ คืนละประมาณ 10,000 บาท รวมอาหารเช้า


scandic_to_go_02

scandic_to_go_03

scandic_to_go_04

scandic_to_go_05

scandic_to_go_06

scandic_to_go_07

scandic_to_go_07_1

scandic_to_go_08

scandic_to_go_09

scandic_to_go_11

scandic_to_go_10

scandic_to_go_12

scandic_to_go_13

scandic_to_go_15

scandic_to_go_20

scandic_to_go_18

scandic_to_go_17

scandic_to_go_16

scandic_to_go_19


Website: Scandic

*

[sources: Springwise, Unusual Hotels of the World]

RELATED POSTS


 

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt