COOL STUFF

Dom’Up Treehouse – เต๊นท์แขวนกลางหมู่ไม้

March 1, 2015

LINE it!

dom_up_treehouse_01 z1

บ้านบนต้นไม้ในรูปแบบเต๊นท์ทรงแปดเหลี่ยมน้ำหนักเบาขนาด 16 ตร.ม. ที่ลอยตัวจากพื้นโดยแขวนระหว่างต้นไม้ 2 ต้น นอกจากไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ที่แขวนแล้ว ยังไม่กระทบกระเทือนต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่บนพื้นเช่นเดียวกับเต๊นท์ทั่วไป ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยพื้นไม้ รวมทั้งหลังคากันรังสียูวี เหมาะสำหรับเป็นมุมพักผ่อนในสวน และธุรกิจรีสอร์ท ราคาประมาณ 900,000 บาท

z11

dom_up_treehouse_02

dom_up_treehouse_03

dom_up_treehouse_04

dom_up_treehouse_05_1

dom_up_treehouse_05

dom_up_treehouse_07

dom_up_treehouse_06

dom_up_treehouse_09

dom_up_treehouse_10

dom_up_treehouse_11

dom_up_treehouse_12

dom_up_treehouse_13

dom_up_treehouse_14

dom_up_treehouse_15

dom_up_treehouse_16

dom_up_treehouse_17

dom_up_treehouse_20Website: Dom’Up

*

[source: Gizmag / images: Trees and People]

RELATED POSTS


©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt