COOL STUFF

Ring Cam – กล่องแหวนติดกล้อง

March 24, 2015

LINE it!

ring_cam_01 z1

บันทึกช่วงวินาทีประทับใจด้วยกล่องแหวนหมั้นที่ติดกล้องสำหรับบันทึกวิดีโอ เพียงกดปุ่มด้านบนของกล่อง จากนั้นก็คุกเข่าถามเขาหรือเธอคนนั้น “เธอจะแต่งงานกับฉันไหมจ๊ะ?” ปฏิกิริยาตะลึงงันน้ำตาท่วมทั้งหลายจะถูกบันทึกไว้ในรูปของวิดีโอ ด้านข้างมีช่องยูเอสบีสำหรับโอนถ่ายข้อมูล น่าเสียดายที่ไม่มีขาย แต่ให้เช่าในราคา 99 ดอลลาร์ (3,200 บาท) สามารถใช้ได้ในระยะเวลา 3 สัปดาห์

z11

ring_cam_02 Website: Ring Cam

*

[source: PetaPixel]

RELATED POSTS


 

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt