BUSINESS

Rent The Chicken – ธุรกิจใหม่ ไก่ให้เช่า

April 13, 2015

LINE it!

rent_the_chicken_01 z1

อยากเลี้ยงไก่แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง เลี้ยงแล้วไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือเปล่า ฟาร์มไก่ปลอดสารในอเมริกาเสนอทางเลือกน่าสนใจ ให้เช่าไก่ไปเลี้ยงดูก่อน จัดเตรียมให้พร้อมสรรพ ส่งให้ถึงที่–แม่ไก่วัยเจริญพันธุ์ 2 ตัวที่พร้อมจะออกไข่ทันทีในปริมาณ 8-14 ฟองต่อสัปดาห์ กรงไก่พร้อมถาดอาหารและถาดน้ำ รวมทั้งอาหารไก่ 45 กก. แถมด้วยคู่มือการเลี้ยงไก่ฉบับย่อ เป็นเจ้าของได้ในระยะเวลา 7 เดือน ราคา 350 ดอลลาร์ (ประมาณ 11,000 บาท) หากครบกำหนดแล้วอยากจะเลี้ยงต่อก็สามารถซื้อได้ เป็นที่ถูกใจบรรดาพ่อแม่ที่อยากปลูกฝังให้เด็กๆ รักสัตว์ และยังเหมาะสำหรับการเรียนการสอนวิชาเกษตรในโรงเรียน ปัญหาอย่างเดียวก็คือผู้เช่าต้องหักห้ามใจไม่เอาไก่ตัวอ้วนๆ เนื้อแน่นๆ เหล่านี้ไปทำเป็นไก่เคเอฟซีหรือไก่ต้มน้ำปลากินซะก่อน

z11

rent_the_chicken_02

rent_the_chicken_01_2

rent_the_chicken_01_1

rent_the_chicken_03

rent_the_chicken_04

rent_the_chicken_04_1

rent_the_chicken_05

rent_the_chicken_06-horz

rent_the_chicken_08

rent_the_chicken_10-horz

rent_the_chicken_11

rent_the_chicken_12

rent_the_chicken_13

rent_the_chicken_14


Website: Rent The Chicken

Facebook: Rent The Chicken

*

[source: CBC News via Holy Kaw! / images: Rent The Chicken]

RELATED POSTS


 

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt