BUSINESS

Add My Window – ธุรกิจใหม่ เปลี่ยนหน้าต่างบ้านเป็นป้ายโฆษณา

May 26, 2015

LINE it!

add_my_window_01 z1

ทีมสตาร์ทอัพจากเนเธอร์แลนด์คิดค้นรูปแบบใหม่ในการโฆษณา เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีบ้านอยู่ในทำเลดีสามารถให้เช่าหน้าต่างบ้านสำหรับติดแผ่นป้ายโฆษณา เจ้าของบ้านและผู้สนใจจะลงโฆษณาสามารถติดต่อกันได้โดยตรงผ่านทางเว็บ Add My Window ป้ายโฆษณาจะเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์ที่ประกอบไปด้วยจุดเล็กๆ ซึ่งแสงลอดผ่านได้ แต่ผู้คนด้านนอกจะไม่สามารถมองผ่านเข้าไปในบ้านได้ ข้อดีสำหรับผู้ลงโฆษณาคือราคาถูกกว่า ส่วนเจ้าของบ้านนอกจากจะได้เงินพิเศษแล้ว ยังประหยัดเงินไม่ต้องเสียค่าผ้าม่าน

z11

add_my_window_04

add_my_window_02

add_my_window_03

Website: Add My Window

×

[Source: Pop-Up City]

RELATED POSTS

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt