FASHION & BEAUTY& RUNWAY

RUNWAY: Moschino Menswear Spring/Summer 2016

June 19, 2015

LINE it!

moschino_men_summer_2016_02 z1

นักแข่งรถฟอร์มูล่าวัน ยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภาพวาดกราฟิตี้ตัวการ์ตูน ดอกไม้หวานอ่อนช้อย สีสันสดใสแสบตา–เจอเรอมี่ย์ สก็อทท์นำนานาสรรพสิ่งที่มากันคนละทิศไปกันคนละทางเหล่านี้มาคลุกเคล้าเขย่าเข้าด้วยกัน เป็นคอลเล็คชั่นที่โกลาหลอลหม่าน สนุกสนาน และเต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ขันตามสไตล์ของมอสกีโน่

z11

moschino_men_summer_2016_01

moschino_men_summer_2016_03

moschino_men_summer_2016_05

moschino_men_summer_2016_07

moschino_men_summer_2016_09

moschino_men_summer_2016_11

moschino_men_summer_2016_13

moschino_men_summer_2016_15

moschino_men_summer_2016_17

moschino_men_summer_2016_19

moschino_men_summer_2016_21

moschino_men_summer_2016_23

moschino_men_summer_2016_25

moschino_men_summer_2016_27

moschino_men_summer_2016_29

moschino_men_summer_2016_31

moschino_men_summer_2016_33

moschino_men_summer_2016_35

moschino_men_summer_2016_37

moschino_men_summer_2016_39

×

[Source: Style /Images: Gianni Pucci]

RELATED POSTS

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt