ADVERTISING

Rewind the Future – ย้อนอดีต เปลี่ยนอนาคต

June 24, 2015

LINE it!

z1

สำหรับบางคน ต้นตอของความอ้วนมาจากสาเหตุที่คาดไม่ถึง โฆษณารณรงค์ลดความอ้วนชิ้นนี้พาเราย้อนอดีตไปสืบหาว่า…อะไรกันแน่คือฆาตกรตัวจริง

z11

rewind_future_01

rewind_future_02

Website: Strong4life

×

[Source: Foodbeast]

RELATED POSTS

$10 Off $69 For Women Printed Style Clothes; Expire on 4/7/2019
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt