ILLUSTRATION

ILLUSTRATION: Bic Pen Illustrations by Helena Hauss – สีสันวัยมัน จากปลายปากกาลูกลื่น

July 6, 2015

LINE it!

helena_hauss_04 z1

Helena Hauss ศิลปินสาวจากฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกับพวกเราที่ชอบใช้ปากกาวาดรูปเล่นในหนังสือเรียน แต่เธอพัฒนาการใช้ปากกาลูกลื่นวาดการ์ตูนเล่นไปสู่การเป็นงานศิลปะอันน่าประทับใจ ใช้เพียงแค่ปากกาลูกลื่นหลากสีเธอถ่ายทอดชีวิตสนุกสนานของวัยหนุ่มสาวที่เต็มไปด้วยสีสัน แสงเงาอันสมจริงสมจัง และรายละเอียดอันน่าทึ่ง ต้องขอบคุณชั่วโมงเรียนอันน่าเบื่อหน่ายสมัยมัธยมที่ส่งผลให้เธอกลายเป็นศิลปินปากกาลูกลื่นเช่นทุกวันนี้

z11

helena_hauss_01

helena_hauss_02

helena_hauss_03

helena_hauss_23

helena_hauss_06

helena_hauss_07

helena_hauss_08

helena_hauss_05

helena_hauss_13

helena_hauss_11

helena_hauss_15

helena_hauss_20

helena_hauss_19

helena_hauss_16

helena_hauss_21

helena_hauss_24

helena_hauss_14

helena_hauss_25

helena_hauss_18

Helena Hauss

Website | Facebook | Behance | Pinterest

×

[Source: It’s Nice That]

RELATED POSTS

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt