COOL STUFF

Bamboo and Glass Toaster – เครื่องปิ้งขนมปังกระจกใส

December 1, 2015

LINE it!

bamboo_glass_toaster_04 z1

เราขอยกให้เป็นเครื่องปิ้งขนมปังที่เท่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยทีเดียว ไม่ใช่เท่อย่างเดียว แต่ยังตอบโจทย์การใช้งานด้วย หมดปัญหาเรื่องขนมปังไหม้ คุณสามารถนั่งจ้องขนมปังที่ค่อยๆ เกรียมขึ้นทีละน้อยให้เห็นกับตา จนกว่าขนมปังจะเกรียมถึงจุดที่พอใจ ทำจากกระจกและไม้ไผ่ที่ใช้วิธีดัดด้วยไอน้ำ (Steam Bending) ไม่มีส่วนผสมของพลาสติค และสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้เพื่อต่ออายุการใช้งาน

z11bamboo_glass_toaster_02

bamboo_glass_toaster_03

bamboo_glass_toaster_01

Designed by James Stumpf/StumpfStudio

×

[Source: Home Crux / Images: StumpfStudio]

RELATED POSTS

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt