DIY& LIFESTYLE

DIY: Grass Daybed – เตียงหญ้า

February 7, 2016

LINE it!

diy_grass_bed_01 z1

ถึงอาณาบริเวณบ้านจะไม่มีสนามหญ้า แต่เราก็สามารถมีสนามหญ้าเล็กๆ ไว้นอนเล่นในรูปของเตียงเก๋ไก๋ รายการโทรทัศน์ของออสเตรเลีย Better Homes and Gardens จะมาแสดงวิธีทำเตียงที่มีด้านบนเป็นผืนหญ้า เหมาะสำหรับนอนเล่นและสร้างสรรค์บรรยากาศแบบปิคนิคในพริบตา

z11

diy_grass_bed_02

diy_grass_bed_04

diy_grass_bed_05

diy_grass_bed_06

diy_grass_bed_07

diy_grass_bed_09

diy_grass_bed_08

Created by Better Homes and Gardens

×

[Source: Dose]

RELATED POSTS

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt