LGBTQ

‘เอาที่เธอสบายใจ’ แคมเปญฮือฮาจากนิวยอร์ค ให้อิสระคนข้ามเพศเลือกเข้าห้องน้ำตามเพศสภาพ

June 22, 2016

LINE it!

z1

นิวยอร์คก้าวล้ำนำหน้าไปอีกขั้นในเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนข้ามเพศ สร้างความฮือฮาด้วยการออกแคมเปญรณรงค์ #BeYouNYC ประกาศให้พี่น้องคนข้ามเพศชาวนิวยอร์คสามารถเลือกเข้าห้องน้ำที่สัมพันธ์กับเพศสภาพของตน โดยไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับเพศกำเนิด นครนิวยอร์คออกตัวแรงประกาศสนับสนุนสิทธิของคนข้ามเพศมาตลอด ในเดือนมี.ค.นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ค บิล เดอ บลาซิโอ ลงนามกฎหมายใหม่ให้คนข้ามเพศสามารถเลือกใช้ห้องน้ำของคนเพศใดก็ได้ตามแต่ต้องการ ผู้ขัดขวางจะมีความผิด แคมเปญอันทรงพลังย้ำเตือนให้ผู้คนตระหนักว่า  “Transgender girls are girls. Transgender people are people.” ผู้หญิงข้ามเพศก็คือผู้หญิง คนข้ามเพศก็คือคน

z11

beyounyc_trans_bathroom_rights_14

beyounyc_trans_bathroom_rights_13

beyounyc_trans_bathroom_rights_09

beyounyc_trans_bathroom_rights_10

beyounyc_trans_bathroom_rights_04

beyounyc_trans_bathroom_rights_03

beyounyc_trans_bathroom_rights_12 (Small)

beyounyc_trans_bathroom_rights_11 (Small)

[Sources: New York Post, PSFK Images: NYC]

RELATED POSTS

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt