ADVERTISING

Make Love Not War – โฆษณารณรงค์โรคเอดส์ รักกัน ปลอดภัยด้วยกัน

July 1, 2016

LINE it!

z1

ประโยคอมตะ “Make Love, Not War” ถูกนำมากล่าวอีกครั้งในพรินท์แอดรณรงค์เรื่องโรคเอดส์จากฝรั่งเศส ครั้งนี้นำมาใช้อย่างเจืออารมณ์ขัน ส่งสารสองต่อ นอกจากรณรงค์เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยแล้ว ยังเข้ากับบรรยากาศฟุตบอลยูโรด้วยการเชิญชวนให้พี่น้องยูโรทั้งหลายหยุดการทะเลาะวิวาทกันเรื่องฟุตบอลแล้วมา ‘รัก’ กันดีกว่า “Blend together, safe together” สังเกตตรงสีที่เลอะเปรอะเปื้อนตรงจุดยุทธศาสตร์และริมฝีปากของเหล่านายแบบนางแบบ

z11

aides_make_love_not_war_06 (Small)

aides_make_love_not_war_04 (Small)

aides_make_love_not_war_03 (Small)

aides_make_love_not_war_02 (Small)

Advertising Agency: TBWA\PARIS

[Source: Adweek]

RELATED POSTS

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt