EYE CANDY

ESPN The Body Issue 2016

July 8, 2016

LINE it!

z1

มหกรรมเปลือยนักกีฬาประจำปีของ ESPN ปีนี้ยกขบวนกันมาถึง 19 คน มีหลากหลายครบครันตั้งแต่หุ่นพลัสไซส์อย่างนักกีฬาอเมริกันฟุตบอล-วินซ์ วิลฟอร์ค นักกีฬาพิการ-อลิซา ซีลี  นักกีฬาเกย์-เกรก ลูกานิส และนักกีฬาชายข้ามเพศ-คริส โมเชอร์

z11

Jake Arrieta, MLB

jake_arrieta_02 (Small)

jake_arrieta_03

jake_arrieta_04

Conor McGregor, MMA

conor_mcgregor_07

conor_mcgregor_05

conor_mcgregor_06

conor_mcgregor_04

conor_mcgregor_01 (Small)

conor_mcgregor_03

Christen Press, soccer

christen_press_01 (Small)

christen_press_06 (Small)

christen_press_03 (Medium)

christen_press_05 (Small)

Nathan Adrian, swimming

nathan_adrian_01 (Small)

nathan_adrian_04

nathan_adrian_03 (Small)

nathan_adrian_02 (Small)

nathan_adrian_05

Dwyane Wade, NBA

dwyane_wade_01

dwyane_wade_002 (Small)

dwyane_wade_003 (Small)

dwyane_wade_05 (Small)

dwyane_wade_06 (Small)

dwyane_wade_04 (Medium)

April Ross, beach volleyball

april_ross_05 (Medium)

april_ross_04 (Medium)

april_ross_06 (Small)

april_ross_03 (Medium)

Greg Louganis, diving

greg_louganis_01 (Medium)

greg_louganis_03 (Medium)

greg_louganis_02 (Medium)

greg_louganis_05 (Medium)

greg_louganis_06 (Medium)

greg_louganis_04 (Medium)

Nzingha Prescod, fencing

nzinga_prescod_02 (Small)

nzinga_prescod_01 (Small)

nzinga_prescod_003 (Small)

Vince Wilfork, NFL

vince_wilfork_01 (Medium)

vince_wilfork_04 (Medium)

vince_wilfork_03 (Medium)

vince_wilfork_02 (Small)

vince_wilfork_05 (Medium)

Emma Coburn, steeplechase

emma_coburn_04 (Small)

emma_coburn_05 (Small)

emma_coburn_02 (Small)

emma_coburn_03 (Small)

emma_coburn_01 (Small)

Von Miller, NFL

von_miller_01 (Small)

von_miller_03 (Medium)

von_miller_05 (Medium)

von_miller_04 (Medium)

von_miller_06 (Medium)

Chris Mosier, duathlon

chris_mosier_05 (Medium)

chris_mosier_01 (Small)

chris_mosier_03 (Small)

chris_mosier_02 (Small)

chris_mosier_04 (Medium)

Claressa Shields, boxing

claressa_shields_01 (Small)

claressa_shields_02 (Small)

claressa_shields_03 (Small)

claressa_shields_04 (Small)

Ryan Dungey, motocross

ryan_dungey_02 (Small)

ryan_dungey_01 (Small)

ryan_dungey_03 (Small)

ryan_dungey_04 (Small)

Courtney Conlogue, surfing

courtney_conlogue_03 (Small)

courtney_conlogue_01 (Small)

courtney_conlogue_04 (Small)

courtney_conlogue_02 (2) (Small)

Antonio Brown, NFL

antonio_brown_05 (Small)

antonio_brown_02 (Medium)

antonio_brown_03 (Medium)

antonio_brown_04 (Medium)

Elena Delle Donne, WNBA

elena_delle_donne_01 (Small)

elena_delle_donne_03 (Small)

elena_delle_donne_02 (Medium)

elena_delle_donne_04 (Small)

Adeline Gray, wrestling

adeline_gray_01 (Small)

adeline_gray_02 (Small)

Allysa Seely, paratriathlete

allysa_seely_01 (Small)

allysa_seely_02 (Medium)

allysa_seely_03 (Small)

espn_body_issue_cover_05

espn_body_issue_cover_06 (Medium)

espn_body_issue_cover_08 (Medium)

espn_body_issue_2016_cover_04

espn_body_issue_cover_07 (Medium)

espn_body_issue_cover_01

espn_body_issue_2016_cover_02 (Medium)

espn_body_issue_2016_cover_03 (Medium) [Source & Images: ESPN]

RELATED POSTS

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt