ART

Wolrdwide Tokyo-lization Project – แปลงโฉมเมืองให้กลายเป็นญี่ปุ่น

July 29, 2016

LINE it!

z1

หนึ่งผลงานที่น่าสนใจในงาน Venice Architecture Biennale 2016 ผลงานของบริษัทสถาปนิกจากญี่ปุ่น Daigo Ishii + Future-scape Architects จินตนาการว่าจะเป็นยังไงหากเมืองอย่างนิวยอร์ค ปารีส โคเปนเฮเกน ฯลฯ ถูกฉาบความเป็นญี่ปุ่นลงไป จุดประกายให้เราต้องขบคิดว่า หากเมืองดั้งเดิมถูกอาบด้วยวัฒนธรรมของเมืองอื่น มันจะยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองอยู่ต่อไปหรือไม่ โคเปนเฮเกนจะยังคงความเป็นโคเปนเฮเกนอยู่หรือเปล่าหากถูกฉาบเคลือบด้วยป้ายไฟนีออนฮัลโหลคิตตี้ โคมไฟกระดาษ และธงปลาคาร์พ รวมทั้งนำไปสู่การตั้งคำถามต่อไปว่า แล้วเมืองของเราล่ะ—เอกลักษณ์ของมันคืออะไร?

z11tokyo_lization_daigo_ishii_copenhagen

Strøget, Copenhagen, Denmark

tokyo_lization_daigo_ishii_new_york

New York

tokyo_lization_daigo_ishii_paris

Paris

tokyo_lization_daigo_ishii_bolivia

La Paz, Bolivia

tokyo_lization_daigo_ishii_buenos_aires

Boca, Buenos Aires, Argentina

tokyo_lization_daigo_ishii_venice

Piazza San Marco, Venezia, Italy

[Source: Designboom Images: Daigo Ishii + Future-scape Architects]

RELATED POSTS

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt