FOOD

อาหารจานพิเศษสำหรับนักล่าโปเกมอน

August 6, 2016

LINE it!

z1

ต้อนรับเกมโปเกมอนโกมาถึงเมืองไทย นักล่าโปเกมอนคงถูกใจกับแม่พิมพ์รูปปิกาจูสำหรับตกแต่งข้าวให้เป็นรูปปิกาจูน่ารัก เพียงแค่ใส่ข้าวลงในแม่พิมพ์ แล้วใช้แม่พิมพ์อีกส่วนสำหรับตกแต่งรายละเอียดเป็นหน้าตา เก๋ยิ่งขึ้นหากใช้ข้าวสีเหลืองเหมือนตัวปิกาจู กินเอาฤกษ์เอาชัยก่อนออกไปล่าโปเกมอน

z11

pokemon_pikachu_rice_mold_09 (Large)

pokemon_pikachu_rice_mold_10

pokemon_pikachu_rice_mold_01

Price: $15 (฿525)

Buy: Etsy

[Source: This Is Why I’m Broke Images: Etsy]

RELATED POSTS

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt