INSTALLATION

รถโม่ปูน…กลายเป็นดิสโก้บอล

December 14, 2016

LINE it!

z1

ทั้งสร้างสรรค์ ทั้งฮา ศิลปินฝรั่งเศส Benedetto Bufalino นำรถโม่ปูนมาติดกระจก ทันใดนั้นมันก็กลายเป็นดิสโก้บอล! เมื่อตะวันตกดิน เขตก่อสร้างในเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศสจึงกลายเป็นแหล่งปาร์ตี้ Ring my bell กันอย่างเก๋ไก๋ ไอเดียบรรเจิดสำหรับนำไปตั้งที่เทศกาลดนตรี

เบเนเดตโตได้ชื่อว่าเป็นศิลปินสุดสร้างสรรค์เปี่ยมอารมณ์ขันที่มักจะนำสิ่งธรรมดาๆ ในชีวิตประจำวันมาแปลงให้กลายเป็นงานศิลปะแบบอินสตอลเลชั่น ผลงานโด่งดังของเขาคือการนำตู้โทรศัพท์ไปทำเป็นตู้ปลา นำรถยนต์ทำเป็นอ่างน้ำ และการแปลงโฉมห้องพักให้กลายเป็นสนามเทนนิส

z11

disco_ball_cement_truck_01

disco_ball_cement_truck_13 (Medium)

disco_ball_cement_truck_03

disco_ball_cement_truck_10

disco_ball_cement_truck_02

disco_ball_cement_truck_12

disco_ball_cement_truck_05

disco_ball_cement_truck_04

disco_ball_cement_truck_06

disco_ball_cement_truck_11

disco_ball_cement_truck_07

disco_ball_cement_truck_08

disco_ball_cement_truck_09

 Benedetto Bufalino

Website | Facebook | YouTube

[Source: Designboom Images: Benedetto Bufalino]

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt