FOOD

ลาเต้อาร์ตหลากสี 3 มิติที่ Leo’s Espresso

December 18, 2016

LINE it!

z1

ลาเต้อาร์ตแบบ 3 มิติ ก็มีแล้ว ลาเต้อาร์ตหลากสี ก็มีแล้ว Leo’s Espresso ร้านกาแฟในฮ่องกง นำสองอย่างมาผสมกันกลายเป็นลาเต้อาร์ต 3 มิติหลากสีสัน ฟองนมกลายเป็นตัวการ์ตูนสารพัดสีละลานตา นอกจากจะฟูเด้งขึ้นมาจากถ้วยกาแฟ (บางอันพุ่งออกมาถึงหูแก้วกาแฟ) ยังทนต่อแรงกระแทก ขนาดเขย่าแก้วฟองนมก็ยังไม่เหี่ยวหุบมลายหายไปแต่อย่างใด

z11

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

รูปภาพที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

วิดีโอที่โพสต์โดย Leo’s Espresso (@leos_espresso) เมื่อ

latte_art_leos_espresso_01

latte_art_leos_espresso_03

Leo’s Espresso

Facebook | Instagram

B2, Kowloon Commerce Center Tower 2, 51 Kwai Cheong Rd, Kwai Chung, Hong Kong

[Source: Food Diggity Images: Leo’s Espresso/Instagram, Leo’s Espresso/Facebook]

©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt