IDEAS

Bookface ภาพถ่ายฮาเฮ จับคู่คนกับปกหนังสือ ภาค 2

March 12, 2018

LINE it!

ปีที่แล้วร้านหนังสือในฝรั่งเศส Librairie Mollat เรียกเสียงฮาไปทั่วโลกเมื่อพนักงานในร้านเล่นสนุกด้วยการเอาหนังสือในร้านมาถ่ายภาพเล่น โดยทำให้ผู้เป็นแบบดูกลมกลืนกับภาพปกที่สุด เรียกการละเล่นนี้ว่า ‘Bookface’ (ภาพถ่ายฮาเฮ จับคู่คนกับปกหนังสือ)

1 ปีต่อมา อินสตาแกรมของร้านหนังสือ Mollat ก็ยังมีภาพสนุกๆ ของการเล่นบุ๊คเฟซเหมือนเดิม พวกเขายังเชิญชวนให้ลูกค้าในร้านร่วมสนุกถ่ายภาพด้วย

ภาพสนุกๆ สร้างสรรค์แบบนี้ใครๆ ก็ชอบดู ส่งผลให้อินสตาแกรมของร้านหนังสือเก่าแก่อายุมากกว่าร้อยปีมีผู้ติดตามมากถึง 56,000 ราย

จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แต่มันคือสุดยอดการทำคอนเทนท์ในโซเชียลมีเดียที่แบรนด์ทั้งหลายต้องอิจฉา


A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

A post shared by librairie mollat (@librairie_mollat) on

Librairie Mollat: Website | Facebook | Instagram


Sources: This isn’t Happiness, My Modern Met
Images: Instagram/Librairie Mollat
$10 Off $69 For Women Printed Style Clothes; Expire on 4/7/2019
©2009-2016 POPpaganda.net | Powered by WordPress | Developed by felizt